Ο αμπελώνας

Η οικογένεια Ταραλά με τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας Κτήμα Ταραλάς και τα 100 και πλέον ιδιόκτητα στρέμματα που καλλιεργεί παράγουν οίνους εξαιρετικής ποιότητας.

Η ποιότητα αυτή οφείλεται στη μικρή και ελεγχόμενη παραγωγή -περί τα 700 κιλά ανά στρέμμα- στον τρόπο καλλιέργειας, αλλά και στις βιολογικές επεμβάσεις ψεκασμού, όπως είναι ο ζεόλιθος, ο δολομίτης και άλλα ορυκτά, καθώς και μείγματα κυρίως τσουκνίδας και άλλων άγριων και ήμερων αρωματικών φυτών.

Ο ιδιόκτητος βιολογικός αμπελώνας της οικογένειας Ταραλά μετρά 40 χρόνια ζωής και βρίσκεται στους πρόποδες του ανατολικού Βερμίου σε υψόμετρο 300 μέτρων, σε μια περιοχή όπου οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα για την παραγωγή ερυθρών οίνων υψηλής ποιότητας.

Το μεγαλύτερο τμήμα του αμπελώνα βρίσκεται στα Πολλά Νερά Ημαθίας, εκεί όπου καλλιεργείται η ποικιλία ξινόμαυρο και το υπόλοιπο στη Φυτειά Ημαθίας, όπου καλλιεργούνται οι λευκές ποικιλίες μαλαγουζιά, πρεκνάδι και ροδίτης και βρίσκεται και το οινοποιείο. Η εκλεκτή ποιότητα των παραγόμενων οίνων του κτήματος οφείλεται στη μικρή στρεμματική απόδοση, ενώ η καλλιέργεια γίνεται με βιολογικό τρόπο που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.